Atalantia buxifolia

Atalantia buxifolia

Vient de Meise